For

Sustainable

Developement

Services

Palvelut

  • Trading used power distribution components
  • Earthing quipment inspections and repair
  • Earthing circuit measurements
  • Transformers station earthing measurements
  • Transformer repair
  • Measurement transformer insulation measurements
  • Relay testing
  • Low voltage switchgear testing and inspections
  • Frequency drive rejuvenating
  • Produce inspection and tervice plan for customer

Komponenttien myynti

Käytetyt komponentit ovat taloudellinen ja käyttökelponen vaihtoehto/valinta. Komponenttien käyttöikä on pitkä, jolloin käytettyjen komponenttien uusiokäyttö on perusteltua. Laitevauritilanteessa, jossa varaosaa tarvitaan kiireellisesti, on käytetty komponentti usein edullisin ja asennuksen kannalta nopein vaihtoehto. Varastotilanne vaihtelee. Kysy myös tuotteista, joita ei sivustoltamme juuri nyt löydy.

Varaosapalvelumme toimii 24/7 sovittaessa.

Komponenttien osto

Ostamme käytetyjä muuntajia, kojeistoja, keskuksia jne.

Maadoitusten eheysmittaukset

Suurjännitejärjestelman maadoituksen eheys on tarkastettava määrävälein. Pitkällä aikavälillä on laajan maadoitusjärjestelmän kunnon varmistamiseksi muotoutunut 100 A virralla tehty maadoitusjärjestelmän ehjyysmittaus ja toistoväliksi on otettu yleisesti 6 vuotta.

Em. mittauksilla varmistetaan, että maadoitusjärjestelmä pysyy määräysten edellyttämässä kunnossa ja kyseisen sähkölaitteiston käyttö on turvallista. 

Muuntamoiden maadoitusvastusmittaukset

Muuntamon maadoitusvastus on mitattava ennen käyttöönottoa sallitun maadoitusjänniteen saavuttamiseksi, lisäksi mittaukset on toistettava kuuden vuoden välein. 

Työmaadoituslaitteiden tarkastukset ja korjaukset

Suoritamme SFS-EN 61230 standardin edellyttämiä siirrettävien työmaadoituslaitteiden tarkastuksia ja korjauksia. Työmaadoituslaitteiden tarkastusvälit määrittelee laitteen valmistaja ja haltija. Tarkastusväliin vaikuttaa oleellisesti myös työmaadoituslaitteiden käyttötarkoitus esim. johdonrakennustyömaiden työmaadoituslaitteiden tarkastusväliksi ovat useat toimijat määrittäneet yhden vuoden, vastaavasti sähköasemilla ym. voi tarkastusväli olla pidempi. Standardissa SFS-EN 61230 viitataan standardiin ASTM F2249, jossa käsitellään erityisesti työmaadoitusköysien resistanssimittauksia.

Tarkastukset standardien SFS-EN 61230 ja ASTM F2249 vaatimusten mukaisesti
- Silmämääräinen tarkastus
- Tarvittavat huoltotoimenpiteet
- ASTM F2249 standardin mukainen ylimenovastusmittaus
- Tarkastusmerkintä laitteeseen
- Tarkastuspöytäkirja

Tehtyjen tarkastusten perusteella olemme havainneet, että työmaadoituslaitteiden ASTM F2249 standardin ohjearvoihin perustuvilla resistanssimittauksilla on löydetty johtimien ja liittimien välisiä liitosvikoja, jotka jäävät silmämääräisessä tarkastuksessa toteamatta.

Näiden vikojen osuus kaikista hylkäämiseen johtavista vioista on noin 30 %.

Muuntajahuolto

Muuntajien öljyanalyysit, PCB-pikatesti, tiivisteiden sekä eristimien vaihdot, kierteen korjaus, vuotojen korjaus. Huolto käyttöpaikalla tai korjaamollamme.

 

Ota meihin yhteyttä