For

Sustainable

Developement

Inspections

Työmaadoituslaitteet

Työmaadoituslaitteiden tarkastukset

JT-Export Oy suorittaa SFS-EN 61230 standardin edellyttämiä siirrettävien työmaadoituslaitteiden tarkastuksia ja korjauksia. Työmaadoituslaitteiden tarkastusvälit määrittää laitteen valmistaja ja haltija. Tarkastusväliin vaikuttaa oleellisesti myös työmaadoituslaitteiden käyttötarkoitus, esim. johdonrakennustyömaiden työmaadoituslaitteiden tarkastusväliksi ovat useat toimijat määrittäneet yhden vuoden, vastaavasti sähköasemilla ym. voi tarkastusväli olla pidempi.

Tarkastukset suoritetaan standardin ASTM F2249 vaatimusten mukaisesti

Työmaadoituslaitteiden korjaus

SFS-EN 61230 standardi edellyttää, että työmaadoituslaitteiden korjauksen puristusliitoksineen saa suorittaa vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama toimija. JT-Export Oy:llä on RAGNAR STÅLSKOG Ab:n valtuutus ja koulutus työmaadoituslaitteiden tarkastamiseen ja korjaamiseen alkuperäisvaraosilla ja valmistajan erikseen tarkoitukseen teettämillä liitosten puristustyökaluilla. Korjaustyöstä tehdään erillinen merkintä työmaadoituslaitteeseen, jonka perusteella korjauksen tekijä on jäljitettävissä työmaadoituslaitteen valmistajan edellyttämällä tavalla.