Kestävän

kehityksen

puolesta

Taajuusmuuttajien elvytys

Taajuusmuuttajan välipiiri koostuu elektrolyyttikondensaattoreista ja mikäli niitä ei käytetä pitkään aikaan, (>10 kk) käyttämättömänä niiden oksidikerros heikkenee, vuotovirta kasvaa ja jännitekestoisuus pienenee koska oksidikerroksen ylläpitoon tarvitaan vuototasavirtaa.

Tällöin kondensaattorin elektrodien välissä ei ole enää riittävää eristemateriaalia ja se voi olla jopa oikosulussa. Tämän vuoksi taajuusmuuttajien kondensaattoreita on elvytettävä pitkän varastoinnin jälkeen ennen niiden käyttöönottoa.

28.10.2019

Uutisarkisto

Kontaktorit

Vastaavien kontaktorien eroavaisuudet

Käytetyt komponentit

Ostamme ja myymme käytettyjä komponentteja.

Työmaadoituslaitteiden tarkastus

Onhan työmaadoituslaitteesi tarkastettu?